Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 05/2021

Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 05/2021

 •   28/04/2021 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 05/2021
Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021

Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021

 •   25/03/2021 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021
Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021

Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021

 •   25/03/2021 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 04/2021
Untitled 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KHUNG THỜI GIAN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN TUẦN 2 THÁNG 3/2021

 •   10/03/2021 11:36:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO THAY ĐỔI KHUNG THỜI GIAN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN TUẦN 2 THÁNG 3/2021
Untitled 1

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 tuần 2 tháng 3 năm 2021

 •   09/03/2021 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch ôn tập và lịch thi chứng chỉ CNTT 03
Untitled 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN, ĐỢT THÁNG 3/2021

 •   09/03/2021 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 03/2021)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 03/2021)

 •   26/02/2021 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 03/2021)
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 02/2021)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 02/2021)

 •   29/01/2021 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 02/2021)
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 01/2021)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 01/2021)

 •   25/12/2020 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 01/2021)

Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 21/12/2020

 •   11/12/2020 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 21/12/2020
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 12/2020)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (THÁNG 12/2020)

 •   02/12/2020 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch ôn, thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) - Đợt tháng 12/2020
Untitled 1

Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 05/12/2020

 •   26/11/2020 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 05/12/2020
Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 28 tháng 11 năm 2020

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 28 tháng 11 năm 2020

 •   23/11/2020 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Hải Phòng thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 28 tháng 11 năm 2020
Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 22 tháng 11 năm 2020

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 22 tháng 11 năm 2020

 •   17/11/2020 05:14:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Hải Phòng thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 22 tháng 11 năm 2020
MS226

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 14 tháng 11 năm 2020

 •   10/11/2020 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch ôn tập và lịch thi Chứng chỉ CNTT 03 ngày 14 tháng 11 năm 2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 08/11/2020

 •   28/10/2020 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch thi chứng chỉ CNTT 03 đợt 08/11/2020
THÔNG BÁO MỞ ĐỢT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN, THÁNG 11/2020

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN, THÁNG 11/2020

 •   27/10/2020 06:17:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO MỞ ĐỢT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN, THÁNG 11/2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG HÀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG HÀN

 •   23/10/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG HÀN
Thông báo mở đợt bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (đợt tháng 11/2020)

Thông báo mở đợt bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (đợt tháng 11/2020)

 •   22/10/2020 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mở đợt bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (đợt tháng 11/2020)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây